الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

مرا با لباس رزمم دفن کنید ....1- بعد از شهادتم مرا در جمع شهدا دفن کنید .

2- در هنگام تشییع جنازه الله اکبر بگویید و خمینی رهبر بگویید و
مرگ بر منافقین بگویید .

3- برای من به هیچ وجه گریه نکنید الخصوص مادرم چون به من به آرزویم رسیده ام .

4- بر روی سنگ قبرم نا کام ننویسید شهادت کام من است .

5- مرا با لباس رزمم دفن کنید .


قسمتی از وصیت نامه شهید حسین آرامشنویسنده : شَــریــد
تاریخ : یکشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1390